De producten en diensten van BYMAAS kenmerken zich door Dutch Design. Minimalistisch, experimenteel, innovatief, onconventioneel en met gevoel voor humor. Hollandse nuchterheid met internationale allure.

 

Achtergrond Dutch Design

De Stijl, mijn stijl

Een van de belangrijkste stromingen in Dutch Design is het werk geweest van kunstenaarsgroep De Stijl in de jaren twintig van de vorige eeuw. Een typisch Nederlandse groep met grote internationale impact.

Zo staat kunstenaar Piet Mondriaan bijvoorbeeld bekend om zijn schilderijen die bestaan uit hoekige vlakken met primaire kleuren. De Stijl hanteerde het principe van ‘eenheid in de veelheid’. Hier bedoelden ze mee dat gebouwen, meubels, beeldhouwwerken en schilderijen niet alleen als eenheden kunnen worden gezien, maar ook als assemblages van afzonderlijke elementen. Ik heb gekozen om mijn Dutch Design op deze manier te verbeelden omdat het aansluit bij mijn werkwijze. Elke keer weer kom ik, bewust of onbewust, uit op modulaire systemen die flexibel kunnen worden gebruikt maar toch maatwerk leveren. Door sterke bouwstenen te maken die als fundament dienen voor een eindeloze stroom van nieuwe creaties. Dat is mijn stijl.

Uiteindelijk bleek het strakke stramien van De Stijl niet op lange termijn houdbaar en stond er behoefte om vrij te breken en te gaan variëren. In mijn Dutch Design logo breng ik dat tot uiting in het losbrekende blokje. Door de bestaande structuur te doorbreken ontstaat er ruimte voor vernieuwing en innovatie. De vrijkomende libelle, die symbool staat voor transformatie en groei, krijgt hierdoor kans om tot ontwikkeling te komen. Ook heb ik vrijheid genomen door de primaire kleuren te vervangen door de BYMAAS kleuren.

Voor mij staat Dutch Design enerzijds voor vasthouden aan een sterk fundament en anderzijds de ruimte nemen waardoor vernieuwing en innovatie plaats kan vinden. Net als in organisaties.