Artikel 1. Definities Opdrachtnemer:BYMAAS,geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 71525777. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden…

Lees verder